Psychologiczna diagnoza potencjału zawodowego

Znajomość własnego potencjału i predyspozycji zawodowych odgrywa znaczącą rolę w życiu zawodowym. Osoba znająca swoje możliwości oraz ograniczenia dokonuje bardziej trafnych wyborów, ma większą wiedzę o sobie i swoich zasobach. Jest również bardziej świadomym pracownikiem i atrakcyjnym kandydatem do pracy.

Skorzystaj z badań psychologicznych, jeśli:

  • chcesz lepiej poznać siebie i swoje mocne strony
  • zastanawiasz się dlaczego zwykle zachowujesz się w określony sposób
  • pragniesz dowiedzieć się dlaczego niektóre działania dotąd sprawiały Ci trudność
  • chcesz dowiedzieć się jaka rola zawodowa pasuje do Ciebie najbardziej
  • chcesz wybrać zawód w oparciu o posiadane predyspozycje
  • stoisz przed podjęciem decyzji, w przypadku której znajomość własnych zasobów ma istotne znaczenie

Badania psychologiczne obejmują 3 sesje:

  • sesję wstępną, pozwalającą na zebranie wywiadu oraz określenie Twoich potrzeb
  • sesję diagnostyczną, podczas której przeprowadzane jest badanie
  • sesję informacji zwrotnych, służącą omówieniu otrzymanych wyników