Psychologiczna diagnoza potencjału zawodowego

Znajomość własnego potencjału i predyspozycji odgrywa znaczącą rolę w życiu zawodowym. Osoba znająca swoje możliwości oraz ograniczenia dokonuje bardziej trafnych wyborów i ma większą wiedzę o sobie i swoich zasobach. Jest również bardziej świadomym pracownikiem i atrakcyjnym kandydatem do pracy.

Osoba, która nie zna swoich zasobów, często dokonuje przypadkowych wyborów, a później zmaga się z ich konsekwencjami. Odczuwa różnego typu trudności i zastanawia się nad tym, z czego one wynikają. Sposobem na odkrycie przyczyn takiego stanu rzeczy, jest właśnie diagnoza predyspozycji zawodowych u psychologa. Diagnoza psychologiczna pozwala na bardzo precyzyjne dobranie metod, dlatego jest szczególnie polecana osobom, które chcą przyjrzeć się swoim zasobom szczególnie wnikliwie.

Skorzystaj z badań psychologicznych, jeśli:

  • chcesz lepiej poznać siebie i swoje mocne strony
  • zastanawiasz się, dlaczego zwykle zachowujesz się w określony sposób
  • pragniesz dowiedzieć się, dlaczego niektóre działania dotąd sprawiały Ci trudność
  • chcesz dowiedzieć się, jaka rola zawodowa pasuje do Ciebie najbardziej
  • chcesz wybrać zawód w oparciu o posiadane predyspozycje
  • stoisz przed podjęciem decyzji, w przypadku której znajomość własnych zasobów ma istotne znaczenie

Badania psychologiczne obejmują 3 sesje:

  • sesję wprowadzającą, pozwalającą na zebranie wywiadu, określenie Twoich potrzeb oraz dobór metod testowych
  • diagnostyczną, podczas której przeprowadzane jest badanie
  • sesję informacji zwrotnych, służącą omówieniu otrzymanych wyników badań

 

  *Badania psychologiczne realizowane są wyłącznie na spotkaniach bezpośrednich.