PROFILOWANIE OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ON-LINE

Znajomość własnej osobowości zawodowej jest bardzo istotna dla osób, które chcą świadomie zarządzać swoją karierą. Osobowość odgrywa bowiem kluczową rolę zarówno w doborze właściwego zawodu i stanowiska pracy, jak również w późniejszym rozwoju kariery. Dlatego, kiedy określamy predyspozycje zawodowe, głównym czynnikiem, na którym się koncentrujemy, jest właśnie osobowość.

Osoba znająca dobrze własną osobowość jest bardziej świadoma swoich zasobów, mocnych stron i ograniczeń. Podejmuje bardziej trafne decyzje zawodowe, a jej kariera ma szansę rozwijać się płynnie i w sposób bardziej przewidywalny.

Ty również możesz poznać swoją osobowość zawodową i zarządzać własną karierą w sposób świadomy i celowy.

Skorzystaj z badania osobowości zawodowej testem Insightful Profiler (iP121), jeśli:

 • chcesz dowiedzieć się więcej o swoich mocnych stronach
 • chciałbyś określić czynniki motywujące Cię do pracy
 • pragniesz poznać swoje największe atuty i odkryć wewnętrzne ograniczenia
 • chcesz zdefiniować cechy wyróżniające Cię spośród innych osób
 • zastanawiasz się, jakie role w zespole pasują do Ciebie najbardziej

Diagnoza obejmuje:

 • wstępną konsultację (telefoniczną lub on-line)
 • wypełnienie kwestionariusza on-line
 • obszerny raport pisemny w formie pdf
 • sesję informacji zwrotnych (on-line lub telefoniczną)

PROFILOWANIE OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ON-LINE

Znajomość własnej osobowości zawodowej jest bardzo istotna dla osób, które chcą świadomie zarządzać swoją karierą. Osobowość odgrywa bowiem kluczową rolę zarówno w doborze właściwego zawodu i stanowiska pracy, jak również w późniejszym rozwoju kariery. Dlatego, kiedy określamy predyspozycje zawodowe, głównym czynnikiem, na którym się koncentrujemy, jest właśnie osobowość.

Osoba znająca dobrze własną osobowość jest bardziej świadoma swoich zasobów, mocnych stron i ograniczeń. Podejmuje bardziej trafne decyzje zawodowe, a jej kariera ma szansę rozwijać się płynnie i w sposób bardziej przewidywalny.

Ty również możesz poznać swoją osobowość zawodową i zarządzać własną karierą w sposób świadomy i celowy.

Skorzystaj z badania osobowości zawodowej testem Insightful Profiler (iP121), jeśli:

 • chcesz dowiedzieć się więcej o swoich mocnych stronach
 • chciałbyś określić czynniki motywujące Cię do pracy
 • pragniesz poznać swoje największe atuty i odkryć wewnętrzne ograniczenia
 • chcesz zdefiniować cechy wyróżniające Cię spośród innych osób
 • zastanawiasz się, jakie role w zespole pasują do Ciebie najbardziej

Diagnoza obejmuje:

 • wstępną konsultację (telefoniczną lub on-line)
 • wypełnienie kwestionariusza on-line
 • obszerny raport pisemny w formie pdf
 • sesję informacji zwrotnych (on-line lub telefoniczną)